Jos ei asiakasymmärrystä niin ei myöskään menestyvää myyntiä. 

Välillä sitä kolahtaa niin kylmää puhelua, että meinaa puhelin jäätyä korvaan kiinni. 

Soitetaan, koska voitaisiin auttaa liiketoiminnan boostimisessa aivan uudella tapaa. 

Sitten aloitetaan keskustelu kysymyspatteristolla jolla saadaan myyjän checklistiä eteenpäin ja ehkä tapaaminen 5% hitratella.  

Pahimmassa tapauksessa tapaamisella keskustelu alkaa taas nollasta ja edes noteja puhelusta ei olla otettu ylös. 

Myyntityö on raskasta ja annan kaikille myyjille isot pisteet työstänne jota teette. Myynti on tärkein osa yhtiön toimintaa. 

Kuitenkin uskon, että näillä tipseillä työstä tulee hieman mukavampaa molemmille osapuolille. 

Menestyviä organisaatioita luodaan asiakasymmärryksen pohjalta. On siis hyvin tärkeää osata kerätä signaaleja ja tietoa asiakkaalta jotta muuttuvassa kilpalutilanteessa pystytään palvelemaan asiakkaita entistäkin paremmin. 

Asiakasymmärrystä voidaan nykypäivänä kerätä hyvin laajasti monella eri keinolla. 

Tiedon hankinta ennen keskustelua 

Alkuun KVG (Kato Vielä Googlesta) vai oliko se näin? 

Tietoa on saatavilla monista lähteistä ja myös yhtiöt kertovat toiminnastaan usein avoimesti. 

Tärkeää on pystyä saamaan tietoa yhtiön tämän hetken prioriteeteistä sekä malleista miten prosesseja edistetään. 

Myös automaation avulla saadaan esimerkiksi CRM:ään ajettua asiakkaan tilannekohtaista informaatiota jonka johdosta pysytään kärryillä yhtiön ajankohtaisista ja prioriteetiltään polttavista aiheista. 

Keskustelu signaaleiden jälkeen 

Kun olet hankkinut riittävästi tietoa asiakkaan tilasta, toiminnasta, prioriteeteistä ja malleista ennen soittoa toimit kunnioittavasti asiakasta kohtaan ja pystyt luomaan lisäarvoa tuottavaa keskustelua molemmille osapuolille. 

Lisäksi riittävä perehtyminen luo sinusta asiantuntevamman sekä auttaa löytämään punaisen langan keskustelusta. 

Tämän pohjalta pystyt luomaan luottamusta sinun ja asiakkaan välille. 

Tee muistiinpanot Crm:ään keskustelusta. Laita asiakkaalle brief hyvästä keskustelun sisällöstä ja jatkostepeistä. Pyri myös aktivoimaan asiakasta ennen seuraavaa keskustelua esimerkiksi vastuuttamalla jokin aihe johon on saatava vastauksia, että asia etenee oikeaan suuntaan.